GŁÓWNA

O NAS

OFERTA

KONTAKT

USŁUGI LEŚNE - podstawowy zakres naszych działań

Zajmujemy się: organizacją pracy sprzętu i zespołów pilarzy, pozyskiwaniem drewna, usuwaniem wiatrołomów, zrywką drewna, sortymentacją drewna, przygotowaniem pod nasadzenia, melioracją agrotechniczną, orką pasów na powierzchniach pod zalesienia, nasadzeniami, trzebieże.

OFERTA

KONTAKT